სამართლებრივი ინგლისური
Cardinal Academy წარმოგიდგენთ 2 თვიან სასწავლო კურსს “სამართლებრივი ინგლისური”
⌛კურსი გაიმართება შესაბამისი ჯგუფების ფორმირების შემდგომ  (ოთხშაბათი-პარასკევის ჯგუფი და შაბათი-კვირის ჯგუფი)
⌛კურსი მოიცავს 32 საათს (16 სესიას)
⌛სწავლება ხორციელდება არასამუშაო საათებში.
📌 მოქმედებს საქართველოს ბანკის 0%-იანი განვადება
კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
1. არბიტრაჟი
2. დისკრიმინაცია
3. კონსურენცია
4. ბრენდის სახელი
5. პატენტები და ინტელექტუალური საკუთრება
6. მიწის საკუთრება
7. კონფერენცია8. ლიცენზიები
9. თაღლითობა
10. სატელეფონო დანაშაული
11. ფულის გათეთრება
12. კიბერ-ს თაღლითობა
13. ჯადოსნური სამეფო
14. სამოქალაქო სამართალწარმოება
15. პასუხისმგებლობა
16. ვინ არის დამნაშავე
17. ბიზნეს იურისტები
18. მემკვიდრეობის გადასახადი და საოჯახო კომპანია
დამატებითი თემები:
1. ბიზნესი და კანონი
2. შიდა ადვოკატები
3. საერთაშორისო დავების განხილვა
4. სხვადასხვა ქვეყანა, სხვადასხვა სამართლებრივი სისტემა
5. საერთაშორისო შერწყმა და შესყიდვები
6. უსაფრთხო სამუშაო
7. სახელშეკრულებო სამართალი
8. ვადები და პირობები: ხელშეკრულებების ენა
თითოეულ თემაზე სტუდენტები გაეცნობიან სხვადასხვა შემთხვევებს და წარადგენენ იგივე საკითხებთან დაკავშირებულ შემთხვევებს საქართველოს ან სხვა ქვეყნის მაგალითზე
სამართლებრივი ინგლისურის კურსის ბოლოს მონაწილეები შეძლებენ:
📚გამოიყენონ იურიდიული ლექსიკა უფრო ზუსტად და ეფექტურად
📚დაწერონ ზუსტი სამართლებრივი ტექსტები
📚ადვილად მონაწილეობდნენ შეხვედრებსა და კონფერენციებში
📚გამოიყენონ იურიდიული ინგლისური დისკუსიებსა და პრეზენტაციებში
📚საკუთარ შესაძლებლობებსა და ცოდნაში იყვნენ დარწმუნებულნი