საერთაშორისო შესყიდვები- პრაქტიკული კურსი

საერთაშორისო შესყიდვები- პრაქტიკული კურსი

📣📣📣Cardinal Academy 📣📣📣გთავაზობთ ტრენინგს: 👉საერთაშორისო შესყიდვები-პრაქტიკული კურსი 📌მოწვეული სტუმარი: ცისანა დოლიძე  🕒 კურსის ხანგრძლივობა 6 საათი 🕒 ლექცია ჩატარდება 11:00-17:00 საათებში ერთსაათიანი შესვენებით  ✔️ შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ ერთი კომპანიიდან ტრენინგს 2 მონაწილე ან მეტი დაესწრება, კომპანია ისარგებლებს 10 %_იანი…
 მეწარმეთა შესახებ კანონის სიახლეები

მეწარმეთა შესახებ კანონის სიახლეები

 “მეწარმეთა შესახებ კანონის სიახლეები/უზენაესი სასამართლოს უახლესი პრაქტიკა“  ტრენერი/სპიკერი: ნინო ბაქაქური – საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლე, “მეწარმეთა შესახებ” საქართველოს კანონის პროექტზე მომუშავე ჯგუფის წევრი, საქართველოს წარმომადგენელი მართლმსაჯულების ეფექტიანობის ევროპულ კომისიაში (CEPEJ)  კურსის ხანგრძლივობა 6 საათი  კურსი იმართება არასამუშაო…