“ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა – მოსამზადებელი კურსი

“ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა – მოსამზადებელი კურსი

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელი ინტენსიური სასწავლო კურსი   სამოქალაქო -ადმინისტრაციული სისხლის სამართალი საერთო სპეციალიზაცია  სწავლების მეთოდი-კურსი შედგენილია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ განსაზღვრული საგამოცდო პროგრამის მიხედვით და ორიენტირებულია თეორიული საკითხების შესწავლასა და ტესტური სწავლების მეთოდზე. მოწვეული სტუმრები: ნინო ქათამაძე, გურამ სულხანიშვილი,…